Uteplatser i markplan

uteplatser-brf-akanten

Under slutet av november 2021 har berörda medlemmar blivit informerade att en arbetsinsats kan komma att krävas, för att säkerställa att deras uteplatser i markplan följer de riktlinjer som satts av styrelsen. Riktlinjerna redovisas i detta nyhetsinlägg, under menyvalet ”Regler och ordning” samt i de informationsblad som skickats ut till berörda medlemmar. Längst ned under detta informationsinlägg, hittar du också lite frågor och svar om uteplatserna.

Bakgrunden till behovet av ändring, är att flera uteplatser antingen tar för stor del av föreningens markyta i anspråk, eller att de blivit överväxta eller på annat sätt inte skötta på ett lämpligt sätt. I närtid kommer dessutom ett renoveringsarbete att genomföras på balkongerna och dess glaspartier, vilket förutsätter fysisk åtkomlighet till dessa.

UPPDATERING 2022-02-28: Nedanstående gäller tills annan information har kommunicerats. En frågestund anordnades den 9 december 2021, där fyra berörda medlemmar deltog och representerade sig själva. Under frågestunden uppkom frågetecken och åsikter som styrelsen har diskuterat och bearbetat. Frågan är komplex och styrelsen kommer att skicka ut ett nytt förtydligande under mars månad till alla medlemmar med uteplats. Datum för en ny frågestund kommer sedan att utlysas.

Godkända mått för uteplats

Mått A – Utrymmet framför altanen

Denna plats lämpar sig antingen för gräsmatta eller för enklare blomsterrabatter, odlingar eller annat av utsmyckande karaktär. Denna del får maximalt bygga ut 900 mm från väggen till den inglasade altanen oavsett om du bereder den med planteringar av någon form eller har fysiska objekt såsom plattor etc.

Mått B – Utrymmet under fönstret

Denna rektangulära plats under fönstret lämpar sig för t.ex. utemöbler och kan plattsättas eller på annat sätt beredas för en hårdare och planare yta. Den får maximalt bygga ut 1800 mm från väggen under fönstret och max 900 mm från den inglasade altandelen. Bredden blir då maximalt 3300 mm från altanen till eventuell skiljevägg, se Mått C.

Mått C – Skiljevägg/avdelare

Maximalt 2000 mm höjd och 1800 mm bredd. Skiljeväggen får alltså maximalt bygga ut 1800 mm från husets fasad. Skiljeväggen måste vara flyttbar vid behov och får därför ej fixeras permanent i marken eller i fasaden. 

Mått D – Utrymmet mellan skiljevägg och fasadens hörn

Skiljeväggen/avdelaren får ej placeras närmare än 200 mm från hörnet till husfasadens hörn vid porten intill.

Tidsplan för egna åtgärder

Enligt det utskick som berörda medlemmar fått i sitt brevinkast, gäller följande tidsplan för aktiviteter relaterat till uteplatserna.

  • Informationsutskick: 9 november 2021
  • Informationsmöte och frågestund: 9 december 2021
  • Deadline för egna åtgärder: 31 maj 2022

Föreningens åtgärder (vid behov)

Om man som berörd medlem och bostadsrättsinnehavare i BRF Åkanten i Lerum, genom antingen passivitet
eller aktivt val, inte själv åtgärdar avvikelser för sin uteplats, kommer föreningen att utföra arbetet åt medlemmen.

Detta kommer ske på enklast möjliga sätt, genom exempelvis:

● avverkning av växtlighet
● borttagande och bortforsling av lösa och fixerade objekt
● återställning av åverkad markyta med nyläggning av gräsmatta

OBS: Föreningen kommer inte att kunna ta personliga eller estetiska önskemål i beaktan i
återställningsprocessen. För att uteplatserna skall bli och se ut så som medlemmen själv vill ha den, samtidigt som den följer föreningens riktlinjer, rekommenderar vi att varje medlem själv tar eget ansvar för återställningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *