PROJEKT

Styrelsen i BRF Åkanten i Lerum värnar om våra medlemmars trivsel, men givetvis också skicket på våra fastigheter på både kort och lång sikt. För att säkerställa husens skick och funktion, följer vi en fastställd långsiktig plan men tar också hänsyn till vilka behov som är mest ömmande och behöver prioriteras före andra.

I nedanstående tabell kan du läsa om status just nu för samtliga förbättrings- och renoveringsprojekt som vi åtagit oss, både stort och smått. Under tabellen kan du också läsa lite mer detaljer om arbetet, utifrån dess aktivitetsnummer. Har du ytterligare frågor kring en viss aktivitet, vänligen kontakta styrelsen.

Datum när tabellen senast blev uppdaterad syns under tabellen.

Projektstatus just nu

#ArbetePrel. startPrel. slutStatusAnsvarig i styrelsen
1StambyteVår 2018Höst 2022SlutförtQlaez Wennberg
2TakpappsbyteHöst 2021Höst 2022SlutförtQlaez Wennberg
3VärmesystemsbyteSommar 2021Höst 2022SlutförtQlaez Wennberg
4Garageportsbyte + ny elHöst 2022Sommar 2023PågårQlaez Wennberg & Johan Hermansson
5Säkerhetsdörrar loftgångslägenheterHöst 2021Höst 2022SlutförtQlaez Wennberg
6Postboxar loftgångarHöst 2021 Vår 2022 SlutförtQlaez Wennberg
7Byte till digital bokning av tvättstugorHöst 2022 Höst 2022 SlutförtJohan Hermansson
8BalkongrenoveringHöst 2022 Ej tidssatt Pausat Inväntar tilldelning
9Belysning i trapphus + garageHöst 2021Vår 2022SlutförtQlaez Wennberg
10Laddstolpar till elbilarVår 2022Höst 2022 SlutförtJohan Hermansson
11Ny hemsida + apparHöst 2021Vår 2022Slutfört Johan Hermansson
12FasadtvättSommar 2021Höst 2021SlutförtQlaez Wennberg
13GrillplatserVår 2022Sommar 2022SlutförtJohan Hermansson & Qlaez Wennberg
14Badstege till föreningens bryggaVår 2022Sommar 2023SlutförtQlaez Wennberg
15Aktivering av porttelefonisystemetVår 2022Sommar 2022SlutförtJohan Hermansson
16PostNord-boxar för paketVår 2022Vår 2022 SlutförtJohan Hermansson
17Modernisering av källarlokalen i föreningshusetVår 2022Höst 2022SlutförtJohan Hermansson
18Erbjudande om byte till säkerhetsdörr (ej loftgång)Sommar 2022Sommar 2022 SlutförtJohan Hermansson
19Postboxar i trapphusHöst 2022Höst 2022SlutförtJohan Hermansson
20Parkeringar med laddstolpar i vändzonernaHöst 2022Vår 2023SlutförtQlaez Wennberg
21Nya utomhusparkeringarHöst 2022Sommar 2023PågårQlaez Wennberg
22Nyasfaltering av stora parkeringenVår 2024Ej tidssatt Ej tidssatt Qlaez Wennberg

Senaste uppdatering gjordes 2023-08-14 av Johan Hermansson

Projektbeskrivning och detaljer

Projekt #1 – Stambyte

Omfattande projekt för komplett stambyte i föreningens samtliga lägenheter, inklusive associerade nödvändiga åtgärder i såväl kök som toalett och badrum. Arbetet inkluderar även sanering av PCB-kemikalier i kök och badrum. Tillvalsbroschyr för alla alternativ avseende material (kakel/klinker), badrumsmöbler, dusch/badkar m.m. finns att ta del både skriftligen och att betrakta i föreningslokalen vid överenskommen tidpunkt.

På grund av byte av entreprenör och tvistemål med den förstnämnda, fördröjdes tidplanen jämfört med den initiala. Samtliga medlemmar har skrivit under en fullmakt till styrelsen att hantera detta. Först efter överlämning efter genomfört arbete. Vid försäljning följer fullmakten med till köparen av lägenheten.

Arbetet slutfördes i början av november 2022 och i skrivande stund återstår endast restlistan från slutbesiktningen i ett fåtal lägenheter. Vänligen kontakta Qlaez Wennberg för mer information och svar på frågor kopplat till stambytet eller efterarbetet.

Projekt #2 – Takpappsbyte

Takpappsbyte inklusive montering av skydd mot snöras. Förbättring av avrinningsfunktionalitet till stuprör m.m. Arbetet blev officiellt slutfört under oktober 2022.

Projekt #3 – Värmesystemsbyte

Förbättrat och moderniserat värmesystem med bättre isolering och decentraliserad uppvärmning jämfört med den gamla lösningen. Nya starkare pumpar för varmvattencirkulationen installeras i varje huskropp under vecka 43-44 år 2022. Detta påverkar både uppvärmningen av vatten till blandare i kök, badrum och toalett samt våra vattenburna radiatorer och handdukstorkar.

Projekt #4 – Garageportsbyte + Ny el i garagen

Garageportarna byttes ut under oktober och november 2022 och på den här sidan kan du läsa alla detaljer samt uppdateringar från projektet. I steget efter att portarna byttes, byts också hela elen ut i varje respektive garagelänga. De gamla timeruttagen ersätts med två vanliga eluttag. Dessa eluttag betalar varje respektive hyrestagare för elförbrukningen från. Förbrukningen debiteras samma pris per kWh som våra laddstolpar för elbilar. Syftet är att de hyrestagare som drar mycket el inte skall få denna förbrukningen betald av sina grannar, utan att varje medlem får betala för det en själv nyttjat.

Portbytet är nu helt slutfört, men elarbetet kvarstår delvis p.g.a. komplikationer/behov som identifierats under arbetets gång. Arbetet har återupptagits i april 2023 efter påtvingad paus, men då leveransen från Lerum Energi har dragit ut enormt mycket på tiden, är det fortfarande inte möjligt för styrelsen och vår elpartner att slutföra projektet. Anledningen att motorerna ännu inte har monterats (september 2023) är att portarna blir trögare att öppna manuellt, utan inkopplad el. Samtliga lås byttes ut efter garantireklamation under september 2023.

Projekt #5 – Säkerhetsdörrar till loftgångslägenheterna

Ytterdörrarna byttes ut för samtliga loftgångslägenheter, då de tidigare dörrarna var gamla och av undermålig kvalitet. De nya dörrarna är säkerhetsklassade och av god kvalitet avseende ljud, säkerhet och användning. De nya dörrarna saknar brevinkast, vilket innebär att postboxar monterade på markplan tillkom i samband med dörrarbetet. Se Projekt #6 för mer detaljer.

Projekt #6 – Postboxar till loftgångslägenheterna

I samband med bytet till moderna säkerhetsdörrar, tillkom också separata postboxar i markplan. Boxarna sitter på samma ställe för båda trappuppgångarna, men med markering för vilken som tillhör vilken uppgång. Får du fel post i din box, skall du kontakta primärt PostNord som ansvarar för postleveranserna.

Uppdatering i mars 2023: Boxarna kommer att separeras så att de sitter på respektive sida om hissen. Exakt när beror på postmästaren, som koordinerar alla förändringar kopplat till postutdelningen.

Projekt #7 – Byte till digitalt system för bokning av tvättid i tvättstugorna

Vårt iLOQ-nyckelsystem har stöd för bokningssystemet APTUS Home, vilket innebär digital bokning via app, hemsida eller pekskärm i entrén till tvättstugan. Det nya systemet togs i bruk den 17 oktober 2022 och ger en rad nya fördelar jämfört med det gamla systemet. Exakt hur bokning och allt går till kan du hitta på den här sidan. I februari 2023 ökade vi passlängden från 2+1h till ursprungliga 3+1h per pass för att tvätten skall hinna bli torr innan tiden är slut. Under hösten 2023 kommer också reläer kopplas in, som gör att tvättstugorna är strömlösa när det inte finns någon aktiv bokning, samt nattetid.

Projekt #8 – Balkongrenovering

Våra inglasade balkonger börjar bli till åren och såväl konstruktionen som glaspartierna börjar visa behov av renovering. Det stora bekymret med våra befintliga inglasningar är att det är en dålig grundkvalitet och att det inte finns reservdelar, att ersätta de delar som torkat och brutits sönder genom åren. Kontentan är att glaspartierna är svåra eller omöjliga att öppna, samt att det i många fall läcker in vatten på ett sätt som är oönskvärt och frustrerande.

Med anledning av en ansträngd budgetsituation och kraftigt stigande kostnader för nybelåning, har vi valt att avvakta med starten på balkongarbetet. Vi utreder just nu om de värst drabbade balkongerna kan repareras med enklare medel, i väntan på lite bättre förutsättningar. Har du stora problem med din balkong, vänligen kontakta Cliff eller Qlaez i styrelsen.

Projekt #9 – Automatiserad belysning till trapphus och garagelängor

Istället för fysiska tryckknappar för tändning av belysningen i våra trapphus, har vi fått automatisk ljuständning med hjälp av rörelsesensorer. Dessa tänder inte samtliga våningsplan samtidigt, utan endast där rörelse detekterats. De släcks sedan per automatik efter en stund.

I våra garagelängor har belysning monterats på fasaderna, som tänds när det blir mörkt ute. Detta ger en förbättrad sikt i området omkring våra garage.

Projekt #10 – Laddstolpar till elbilar vid föreningslokalen (LA 5)

Antalet elbilar och laddhybridbilar ökar stadigt uppåt hela tiden i Sverige. Detta gäller även oss i Lerum och de personer som besöker oss i BRF Åkanten. Vi har valt en leverantör av laddtjänster som heter Opigo och tjänsten heter EVcore. Själva laddaren heter Charge Amps Aura och klarar 2x11kW. Här finns allt du behöver veta om tjänsten.

Fas 1: Tio platser placerade längs väggen till vår föreningslokal på Lerum Andersvägen 5. Slutfördes i mitten av april 2022.

Fas 2: Tio platser placerade längs räcket på samma grusplan som de första tio platserna. Dessa togs i drift i slutet av 2022.

Uppdatering januari 2023: Alla platser är nu publikt tillgängliga från och med mitten på januari, d.v.s. alla kan ladda på dem. För gäster och andra externa användare, går det bra att ta hem appen EVcore och skapa ett konto och börja ladda. För externa är priset i skrivande stund 0,75kr dyrare per kWh än för medlemmar som startar laddning med RFID-tagg.

Projekt #11 – Ny hemsida till BRF Åkanten i Lerum (brfakanten.se) + appar

Den nya hemsidan som du just nu är inne på, lanserades som ett sätt att förbättra vår digitala närvaro och informationsspridningen till såväl befintliga som blivande medlemmar i BRF Åkanten i Lerum. Vi hoppas och tror att du trivs med hemsidans design och innehåll och att du upplever den som värdeskapande och tydlig.

Tillhörande hemsidan har vi också två appar, en för Android (Google Play) och en för iOS (Apple App Store). Dessa appar är webbaserade versioner av hemsidan, men också det primära syftet är att de ger möjlighet för dig som medlem att ta emot pushnotiser, när styrelsen publicerar viktig information på hemsidans avsnitt Senaste nytt.

Projekt #12 – Fasadtvätt på samtliga huskroppar

Våra husfasader behöver regelbunden rengöring för att se fräscha och fina ut. Denna gång har de också behandlats med ett speciellt medel, som gör att det tar längre tid för alger och sporer att växa där smuts och avlagringar har samlats med tiden.

Projekt #13 – Grillplatser

Våra medlemmar har länge efterfrågat grillplatser för oss medlemmar att nyttja. Detta blev verklighet runt midsommar 2022. Totalt har vi nu fyra grillplatser; en per innergård, en på gräset på framsidan vid 78-80 samt en på gräset på baksidan vid 142-144. Under augusti 2023 fick grillplatserna en fastmonterad gallerborste, gallerlyftverktyg och inom kort kommer också ett sopkärl för gammalt kol samt en informations- och regellapp att fästas vid varje grill.

Projekt #14 – Badstege till föreningens brygga

Vår brygga ligger rakt öster om återvinningshagen, på andra sidan om promenadvägen. Den är en trevlig plats att sitta på med medhavda stolar och bord eller på en picknickfilt, en fin sommardag. Den är dock något upphöjd från vattenytan och blir därför svår att bada från. En provisorisk stege fanns först på plats sedan tidigt under 2022, då en kreativ medlem snickrat ihop en egen i trä. Styrelsen bytte sedan ut denna provisoriska stege till en permanent variant under juni 2023.

Projekt #15 – Aktivering av porttelefonisystemet

Under mitten av juni 2022 aktiverades porttelefonisystemet. Nu när det är igång kan vi alltså anropa medlemmar som bor i trappuppgångar via knappsatsen nere vid huvudentrén på respektive port. Ett telefonsamtal kopplas då upp och ringer till den medlem som anropats. Med hjälp av sin telefon kan medlemmen prata med den som anropar och sedan välja att antingen öppna porten (med knapptryck 5 eller stjärna) eller lägga på, om man inte vill låsa upp för anroparen. Här finns mer detaljerad läsning.

Projekt #16 – PostNord-boxar för smidig uthämtning av paket

Ett allt vanligare sätt att hämta sina paket från diverse avsändare, är att hämta den i en lämpligt utplacerad box istället för på uthämtningsställe såsom Hemköp, Järnia eller ICA. Detta gör att man kan hämta sitt paket på valfri tidpunkt och utan att behöva stå i kö eller ta sig långt hemifrån. Boxarna placerades ut på en tillfällig plats under mitten av april månad 2022. Boxen skall stå mot väggen till höger om föreningslokalens entré, men förflyttningen är inte tidssatt av PostNord. Läs mer i det separata nyhetsinlägget om hur boxarna fungerar.

Projekt #17 – Modernisering av källarlokalen i föreningshuset

För att göra vår festlokal trevligare och mer digital och modern, har vi i styrelsen säkerställt en rad förbättringar. Allt som är nytt och förbättrat kommer att framgå både i Åposten i mars 2023 men också som en separat nylanseringsartikel här på hemsidan. Kortfattat kan vi säga att utrustningen i köket, TV och soundbars har monterats i båda rummen, Apple TV till den stora TV:n och Chromecast och Playstation 3 till den lilla, ny soffgrupp till stora rummet, alla bord och stolar är bytta och ett stort utbud av sällskapsspel, pokerset och leksaker och filmer för barnen finns i lokalen.

I samband med nylanseringen under våren 2023, har också nya bokningsbara tider blivit officiella samt nya priser som gäller hela 2023. Har du frågor om lokalen, vänligen läs först på den här sidan och ta sedan kontakt med vår uthyrningsansvarig Mariana Chamoun så kan hon hjälpa dig att besvara frågor eller kontrollera lediga tider.

Projekt #18 – Möjlighet att köpa en modern säkerhetsdörr genom föreningen

För dig som bor i trappuppgång (ej loftgång) och inte vill vänta flera år på att föreningen byter ut din gamla dörr till en säkerhetsdörr, kom det 19 juni 2022 ut ett attraktivt och prispressat erbjudande om en säkerhetsdörr inklusive installation. Detta kom i form av en blankett/bilaga till Åposten.

Har du som medlem ett intresse av att själv bekosta byte till säkerhetsdörr, vänligen kontakta styrelsen för tips och råd kring val av dörr, lås och annat av praktisk karaktär.

Projekt #19 – Postboxar till trapphusen

För dig som bor i trapphus (ej loftgång) har det monterats postboxar i anslutning till entrén i respektive trapphus. Detta innebär att all din post kommer att levereras till boxen istället för i ditt brevinkast. Anledningen till övergången till postbox är för att vara redo för användning av säkerhetsdörrar där brevinkast saknas. Det underlättar också för postutdelarnas personal, som slipper springa i våra trappor. Det blir också tystare för oss medlemmar, som inte behöver väckas eller störas av ett brevinkast som slamrar.

Fyra nycklar tillhör varje postbox och dessa tillhör lägenheten. Kom ihåg att du förväntas lämna dessa vid utflytt.

Har du frågor kring din namnlapp, reklamskylten eller dylikt? Kontakta styrelsen.

Projekt #20 – Parkeringar med laddstolpe i vändzonerna

Under hösten 2022 började arbetet med att schakta och asfaltera tre platser i respektive vändzon (84, 108 och 132). På grund av minusgrader blev arbetet med asfalteringen kraftigt försenat, men planen är att det skall bli färdigt under mars 2023. När asfalteringen är klar, kommer rutor att linjeras.

Den 1 mars 2023 blev platserna aktiverade och fyra av nio blev omedelbart uthyrda. Läs mer om platserna och aktuell status för uthyrning på hemsidans ordinarie sida för parkeringar och garage.

Projekt #21 – Utökning av ytterligare utomhusparkeringar

Under slutet av 2022 inleddes ett gräv- och schaktarbete norr om miljöhagen i höjd med LA 144. Detta för att etablera 12st nya utomhusplatser, där nio av dem blir uthyrningsbara och tre av dem blir gästparkeringar under samma EasyPark-kod som vår stora parkering intill områdets infart.

Arbetet har sin grund i det bygglov som erhölls i samband med konceptet om nya lägenheter i loftgångarna. Styrelsen har tagit beslutet att platserna behöver etableras oavsett. Speciellt i norra änden av området där antalet tillgängliga platser är få i förhållande till vid infarten till området. Dessa nya platser kostar samma som övriga utomhusplatser utan laddstolpar.

Platserna asfalterades under mars och april och linjemålades i slutet av augusti 2023. Nu återstår bara nya skyltar med ny uppdaterad numrering, vilket beräknas ske sista veckan i september (v39).

Projekt #22 – Nyasfaltering av den stora parkeringen

I södra änden av vårt område, precis vid infarten till Lerum Andersvägen, huseras ett stort antal parkeringsplatser. Både vanliga uthyrda platser och ett antal gästplatser. Asfalten på ytan är gammal och i dåligt skick. Dessutom är parkeringsrutorna omodernt smala och kanske inte heller helt optimalt planerade. Styrelsen har som en ordinarie aktivitet i underhållsplanen, planerat dels ny asfaltsläggning och ny linjering på området i fråga. Exakt när arbetet startas beror på budgetsituationen och styrelsen vet mer efter budgetarbetet under slutet av 2023.


Saknar du någon information eller tidplan för en specifik åtgärd som du vet är
på gång eller som rent av redan pågår?
Kontakta gärna styrelsen så ser vi till att besvara dina frågor och uppdatera denna
sida med informationen som saknas. Tack!