KONTAKT

För att felanmäla något relaterat till våra byggnader, inom- eller utomhusmiljö görs det genom att kontakta HRJ på telefonnummer 031 – 10 70 32 vardagar 07:00 – 16:00 eller på följande länk dygnet runt: https://hrj.se/felanmälan

För akuta fall har Securitas jour på telefonnummer 010 – 470 55 98

För övriga frågor är det styrelsen som skall kontaktas.

Läs mer om respektive styrelse- och valberedningsmedlem längre ned på den här sidan.


Styrelsen i BRF Åkanten i Lerum sammanträder varannan tisdag, totalt cirka 25 tillfällen per år. Vid behov träffas styrelsen vid extrainsatta tillfällen, t.ex. vid akuta behov, extraordinära händelser samt årligt återkommande behov såsom budget- och underhållsarbete.

Vill du få kontakt med en specifik styrelsemedlem rekommenderar vi fortfarande mail till styrelsen@brfakanten.se i första hand och SMS till berörd styrelsemedlem i andra hand, så återkommer vi till dig snarast möjligt.

OBS: Många av oss arbetar heltid och har inte alltid möjlighet att svara per omgående. Om ett ärende inte är att betrakta som brådskande, undanbeder vi er att kontakta oss per telefon tidig morgon eller sen kväll/natt.

Nedan hittar du information om respektive styrelsemedlem och en kortare beskrivning av varje persons ansvarsområden.

STYRELSE

Qlaez Wennberg
Ordförande

 • Lerum Andersvägen 124 sedan 2009
 • Yrkesverksam som byggentreprenör.

Ansvarsbeskrivning: Helhetsansvarig för föreningens och styrelsens verksamhet, projektledare för det avslutade stambytet samt flertalet andra projekt där föreningen är beställare. Sammanhåller och leder styrelsens operativa och strategiska arbete i både kort- och långsiktiga frågor.

Qlaez valdes in till styrelsen på årsstämman 2015.

Telefon: 0709 – 30 93 10


Linda Gunnarsson
Vice ordförande

 • Lerum Andersvägen 140 sedan 2013
 • Yrkesverksam på heltid som arbetsledare inom byggbranschen

Ansvarsbeskrivning: Ekonomihantering samt operativt och strategiskt stöd till Ordförande. Involverad i boksluts- och underhållsplansarbetet samt alla större investeringar och projekt.

Linda valdes in till styrelsen på årsstämman 2014.

Telefon: 0735 – 01 04 54


Peter Mårdstedt
Bygg- och entreprenadstöd

 • Lerum Andersvägen 86 sedan 2015
 • Yrkesverksam på deltid inom transport och logistik i byggbranschen.

Ansvarsbeskrivning: Sakkunnig inom byggfrågor och entreprenadarbeten. Primärt ett viktigt rådgivande stöd till ordförande och vice ordförande i byggtekniska frågor och projekteringar.

Peter valdes in till styrelsen på årsstämman 2019.

Telefon: 0761 – 06 38 85


Lina Eriksson
Ledamot

 • Lerum Andersvägen 78 sedan 2020
 • Yrkesverksam på heltid som privatrådgivare på bank

Ansvarsbeskrivning: Ansvarar för introduktionen av nya medlemmar i föreningen. Delaktig i projektarbeten såsom t.ex. uteplatser och utomhusmiljö. Delaktig i frågor gällande störningar, grannsämja samt är också stöttande i frågor rörande vår föreningslokal.

Lina valdes in till styrelsen på extrastämman i november 2022.

Telefon: 070 – 494 78 39


Cliff Eriksson
Ledamot

 • Lerum Andersvägen 90 sedan 2014
 • Yrkesverksam på heltid som konsult inom bygg och anläggning/infrastruktur

Ansvarsbeskrivning: Ansvarig för vår laddstation för elfordon vid föreningshuset samt de kommande laddplatserna i vändzonerna. Även delaktig i projektarbetet kring uteplatserna och funktionen på våra befintliga balkonger, innan de byts ut.

Cliff valdes in till styrelsen på extrastämman i november 2022.

Telefon: 072 – 243 20 45


Håkan Yngvik
Ledamot

 • Lerum Andersvägen 134 sedan 2021
 • Yrkesverksam på heltid som besiktningsman inom spårvägarna

Ansvarsbeskrivning: Ansvar för uthyrning och administration av våra parkeringar, garage och laddstolpar. Ansvarar även för vår hemsida, vår APTUS-plattform (porttelefoni och tvättstugor) samt som redaktör för Åposten. Även delaktig i flertalet pågående projekt, t.ex. översyn av utomhusmiljöerna, förvaltningsdialogen med HSB, budget och underhållsplan.

Håkan valdes in till styrelsen på årsstämman 2023.

Telefon: 070-741 83 92


Mariana Chamoun
Ledamot

 • Lerum Andersvägen 78 sedan 2020
 • Yrkesverksam på heltid som hälsocoach och PT

Ansvarsbeskrivning: Ansvarig för uthyrning och förvaltning av vår föreningslokal på Lerum Andersvägen 5.

Mariana valdes in som suppleant till styrelsen på extrastämman i november 2022 och som ledamot på årsstämman 2024.

Telefon: 070 – 426 08 74


Mona-Lisa Ericsson
Suppleant

 • Lerum Andersvägen 92

Ansvarsbeskrivning:

Mona-Lisa Ericsson valdes valdes in som suppleant till styrelsen på årsstämman 2024.

Telefon:


VALBEREDNING

Vakant
Valberedning

Ansvarsbeskrivning: Medlem i valberedningen. Bereder förslag på styrelsesammansättning, hanterar kandidatutfrågning m.m.

Telefon:


Annette Nordholm
Valberedning

 • Lerum Andersvägen 128 sedan 20xx
 • Yrkesverksam som lärare

Ansvarsbeskrivning: Sammanhållande för valberedningen. Bereder förslag på styrelsesammansättning, hanterar kandidatutfrågning m.m.

Telefon: 070 – 964 37 79