PARKERING & GARAGE

Inom föreningens område har vi både utomhusparkeringar och garage, möjliga för uthyrning till medlemmar till en attraktiv prislapp. Vi har även ett antal laddplatser för el- och hybridfordon, några är tillgängliga för besökare och utomstående och några är uthyrda till enskilda medlemmar. Gästparkeringsmöjlighet med appbetalning finns också på två separata platser i området. Scrolla nedåt för att läsa mer om dessa olika kategorier under respektive rubrik.

OBS: Söker du information om det pågående garageprojektet? Tryck här för att läsa mer!

Gästparkering

Ska du eller en gäst parkera längre än 30 minuter i vårt område, utan att du har hyrd parkering eller garage? Då är det gästparkering som gäller. Vi har två parkeringsområden, ett mitt på den stora asfaltsplanen i början av området och ett i områdets nordöstra del, på änden av garagebyggnaderna. Se skyltning och hänvisning i bilden nedan.

Norra gästparkeringen, i höjd med Lerum Andersvägen 144

Från och med sommaren 2023 finns inte längre någon betalningsautomat på området, så betalning med kontanter eller fysiskt kort är inte längre möjligt. Däremot kan du smidigt betala med appen EasyPark med hjälp av vår zonkod 61799. I appen kan du både förlänga och avbryta en pågående parkering.

Priset för gästparkering är 6,00 kr per timme plus serviceavgift.

OBS: Styrelsen ger inga specialpriser och utfärdar inte parkeringstillstånd för längre perioder. I mån av möjlighet kan lediga parkeringar hyras ut, men då debiteras du minst en hel kalendermånad. Kontakta styrelsens parkeringsansvarig vid frågetecken.

Uthyrning av parkeringar och garage

Vi på BRF Åkanten i Lerum värnar om att det skall vara smidigt och attraktivt att hyra en parkeringsplats och/eller ett garage i anslutning till sin bostad. Det är självklart tanken att du ska kunna hyra en plats eller ett garage så nära din port som möjligt, men av förklarliga skäl kan möjligheterna vara begränsade att tillgodose detta, speciellt om köbildning råder.

Information om parkeringar utan laddstolpe

Parkeringar finns på flera ställen i området, hela vägen från den stora asfaltsplanen vid infarten till området, upp till norra änden förbi port 144.

Vissa av våra parkeringsplatser upplevs som ganska smala. Det är därför viktigt att du som hyr en plats aldrig står utanför rutan, eftersom det genast innebär problem för hyresgästen med platsen intill. Vid behov, prata gärna med den bredvid dig så att ni är överens om vad som fungerar bra er emellan.

Information om parkeringar med laddstolpe

Under 2022-2023 etablerades tre nya parkeringar i varje vändzon (totalt nio stycken). Dessa hyrs ut till enskilda medlemmar och om alla tre platser redan är uthyrda, är det möjligt att ställa sig på kö i väntan på att en blir ledig. Mer information om dessa finns att läsa längre ned under avsnittet om elbilsladdning.

Information om garagen

Garagen rymmer en bil och kan upplevas som trånga om du har en bil av stor modell (kombi/SUV). Speciellt lätt hänt är det att en backspegel tar i kanten på garaget när du kör in eller ut.

Enklare hyllor, krokar och annat är alltid OK att montera inne i ditt garage. Större installationer undanbedes men om du har något konkret du vill göra måste du ha styrelsens godkännande först. Läs ditt kontrakt innan du gör någon fysisk åverkan på garagets insida. Ingen egen åverkan får göras på garagets utsida eller port.

Garagen fick nya portar under hösten 2022 och under våren 2023 kommer öppningsmekanik monteras, så att du kan öppna och stänga porten med en fjärrkontroll istället för att göra allt för hand. Detaljer för det arbetet finns att läsa på den här sidan. När projektet är slutfört kommer hela den här sidan att uppdateras med ny, gällande information.

Köstatus

Parkeringar utomhus utan laddstolpe: Flertalet lediga finns, ingen kö för tillfället

Parkeringar utomhus med laddstolpe: Fullt vid LA 82, fullt vid LA 108, en ledig vid LA 132

Garage: Flertalet lediga finns, ingen kö för tillfället

Informationen uppdaterades senast 2023-09-25

Hyresavgifter 2023*

  • Parkering utan laddstolpe: 210 kr per månad
  • Parkering med laddstolpe: 300 kr per månad (+laddning som debiteras separat)
  • Garage: 525 kr per månad

Debitering av hyra sker via HSB i samband med betalning av avgiften för din lägenhet.

*Prisuppgifterna gäller till och med 2023-12-31. Priser efter det fastställs och meddelas av styrelsen i slutet av året.

Hyra, byte och uppsägning

Vill du hyra en parkering eller garage? Ta kontakt med styrelsen så hamnar din förfrågan hos vår parkeringsansvarig, som sedan återkopplar till dig. Vänligen beskriv i din ansökan om du har specifika önskemål, så tas dessa i beaktning i största möjliga mån.

OBS: Styrelsen äger rätt att begränsa antalet objekt per typ till ett (1) per bostadsrätt vid tider när köbildning råder. Du som hyr mer än ett garage eller en parkering, behöver vara beredd att få den ena uppsagd om andra köande medlemmar annars blir helt utan.

OBS: Du kan inte förhandsboka en parkering eller ett garage till ett framtida datum. Tilldelning sker i samband med uthyrningstillfället och den tillgänglighet som råder vid tidpunkten. Står du först i kön och väljer att tacka nej till en ledig plats när det är din tur, ställs du längst ned i kön och får vänta ytterligare på en ny chans.

Vill du byta en befintlig parkering eller garage mot annat objekt på annan plats i föreningen? Vänligen ta kontakt med styrelsen och beskriv så noggrant du kan vad du önskar för något, så ska vår ansvarige försöka hjälpa dig med det, i mån av möjlighet.

Vill du säga upp en befintlig parkering eller garage? Vänligen ta kontakt med styrelsen så hamnar din förfrågan hos vår parkeringsansvarig, som sedan återkopplar till dig. Var god att ha i åtanke att all hyra av parkering innebär en månads uppsägningstid och en hyra av garage innebär tre månaders uppsägningstid. Effektiv uppsägningsdag blir alltid vid det nästkommande månadsskiftet, efter slutförd uppsägningstid.

Räkneexempel: Kalle säger upp sin parkering den 13 april. Uppsägningstiden på en månad blir alltså till 13 maj, men i praktiken 31 maj. Kalle får inte återbetalning för perioden 14-31 maj.

Laddstolpar för el- och hybridfordon

Opigo laddstolpar hos BRF Åkanten i Lerum
Laddstolparna vid BRF Åkanten i Lerums föreningslokal

PUBLIK LADDNING (Först till kvarn-principen)

I dagsläget erbjuder föreningen möjlighet till kollektiv laddning av el- och hybridfordon på 20st platser. Dessa hittar du på grusplanen vid föreningslokalen på Lerum Andersvägen 5.

Aktören vi samarbetar med heter ChargeNode (f.d. Opigo) och tjänsten och appen heter EVcore. För att kunna ladda måste du både registrera ett konto i appen och för att få det låga medlemspriset på laddningen, måste du även beställa hem en RFID-tagg. Följ länken här nedan för att få all information du behöver för att komma igång.

Även externa personer (icke-medlemmar i BRF Åkanten) kan ladda på vår anläggning, men till ett högre pris. Personen måste fortfarande ta hem EVcore-appen och starta laddningen genom appen. Externa får inte lov att beställa RFID-tagg och missbruk kommer att leda till avstängning.

Vid problem med appen eller laddningen, kontakta ChargeNode:
010-205 10 55 | support@chargenode.eu

Tryck här för att läsa inlägget med instruktion kring hur laddningen fungerar.


EGEN PARKERINGSPLATS MED LADDSTOLPE

Från och med 2023-03-01 erbjuder nio stycken laddplatser i vårt område. Dessa är belägna i vändzonerna och platserna hittas vid LA 84, LA 108 och LA 132.

Dessa platser är uthyrningsbara parkeringar, precis som vanliga parkeringar, men kostar 300kr istället för 210kr och den el som konsumerats tillkommer utöver månadsavgiften, enligt nedanstående prislista, i efterskott via HSB.

Dessa platser kommer att kräva att ett kontrakt signeras innan uthyrningen startar, samt en RFID-tagg från Opigo (det krävs en separat tagg än den på grusplanen vid föreningshuset).

För att hyra en av dessa platser (eller om det är fullt redan ställa dig i kö) – kontakta Cliff i styrelsen.

PRISER FÖR LADDNING

Laddning för medlem*: 2,25 (+0,39 kronor till leverantören) per kWh**

Laddning för extern: 3,00 (+0,39 kronor till leverantören) per kWh**

Transaktionsavgift: 10kr per pappersfaktura eller 2kr per månadsdebitering* på betal-/kreditkort

RFID-tagg*: 100kr i engångsavgift

* Endast medlemmar i BRF Åkanten får beställa RFID-tagg för att ta del av det lägre priset för laddning på vår publika laddstation vid föreningshuset.

** Styrelsen förbehåller sig rätten att utan framförhållning justera priset för laddning på vår anläggning. Du kommer alltid att kunna besöka den här sidan för att se vilket pris som gäller just nu.