SOPOR & UTEMILJÖ

Utomhusmiljö

Pallkragarna på gräsytan utanför LA 142-144, i maj 2022

Med vårt fina läge nära Säveån, är det ett givetvis trevligt att vistas utomhus när vädret tillåter. På vår tomtmark finns ett antal saker värda att känna till. Se mer information under rubrikerna nedan.

Trädgårdsgruppen

Föreningen har en egen trädgårdsgrupp som leds av två medlemmar vid namn Annette och Katarina. De ansvarar för våra planteringar och annan växtlighet och det visuella intrycket dessa ger till våra grönytor. Kontakta styrelsen för att få trädgårdsgruppens kontaktuppgifter.

Pallkragar för odling

Sedan 2021 har vi ett antal pallkragar utställda i närheten av bostadshusen. Dessa får användas för enklare odling av t.ex. örter, grönsaker och småblommor. Dessa sköts om gemensamt och skörd av innehållet sker med respekt.

Grillplatser

Sommaren 2022 etablerades fyra grillplatser i vårt område. Dessa består av en kvadratisk yta med betongplattor samt en stor och trevlig grill samt tillhörande bord och bänkar som utgör en trevlig matplats när väderleken tillåter. Grillarna har även utrustas med redskap för att lyfta och rengöra gallret, samt kommer att få tillhörande sopkärl för utbränt kol. Alla matrester, sopor, pantburkar och annat skall alltid tas bort av den som grillat. Stekbordet skall dessutom torkas av noggrant och smörjas in med varmpressad rapsolja efteråt, för att hålla sig fint och redo inför nästa tillfälle. Tändvätska får inte lämnas vid grillplatsen då det är olämpligt för barnen.

BRF Åkanten Grillplatser Grillar - uteplatser - grillning

Återvinning och sophantering

I BRF Åkanten har vi två separata platser för att återvinna och källsortera våra hushållssopor:

Miljöstationen närmast Lerum Andersvägen 144

 • Bioavfall (komposterbart avfall i brun påse)
 • Hushållssopor
 • Pappersförpackningar och wellpapp
 • Plastförpackningar
 • Elektronik
 • Batterier
 • Glödlampor
 • Tidningar och papper

Miljöstationen närmast Föreningslokalen (Lerum Andersvägen 5)

 • Bioavfall (komposterbart avfall i brun påse)
 • Miljöfarligt avfall (färg, spray, lack m.m.)
 • Hushållssopor
 • Pappersförpackningar och wellpapp
 • Plastförpackningar
 • Elektronik
 • Batterier
 • Tidningar och papper

Det är mycket viktigt att vi hjälps åt att sköta sorteringen av vårt avfall enligt anvisningarna på varje behållare. Alla former av slarv och nonchalans kring detta, medför ökade kostnader i form av straff- och bortforslingsavgifter. Kostnader som föreningen tvingas ta höjd för i vår årliga utgiftsbudget. Detta drabbar alla medlemmar i form av höjda avgifter och/eller minskade möjligheter att lägga motsvarande summa pengar på andra, mer positiva förbättringar.

En gång varje vår och en gång varje höst beställer styrelsen ut containers för övrigt avfall (allt utom farligt avfall). När dessa containers ställs ut, publiceras en nyhet här på hemsidan om det, så att du som medlem får kännedom om det.


Återvinningscentralen Hultet

Har du sopor eller avfall som inte hör hemma i någon lämplig behållare i våra soprum? Då ansvarar du för att dessa bortforslas till exempelvis ÅVC Hultet som ligger norr om Lerum. De får inte under några som helst omständigheter placeras inne i soprummen eller bredvid våra sopbehållare.

Alla har tillgång till ÅVC Hultet och man scannar sitt körkort för att få inpassering. Har du inget körkort kan du ansöka om ett ÅVC-kort. I båda fallen ges folkbokförda hushåll i Lerums Kommun 12 kostnadsfria besök på återvinningscentralen. Det betyder att två partners som bor på samma adress i Lerum, 12 besök tillsammans. Efter det tolfte besöket kostar varje besök 250kr.

Även dödsbodelägare kan få särskilt inpasseringstillstånd att under sex månader göra upp till 12 kostnadsfria besök för dödsboets räkning. Kontakta Lerums Kundcenter KomIn för att få hjälp med detta tillstånd.

Öppettider ÅVC Hultet (2023)

 • Måndag: 7–16
 • Tisdag: 7–19
 • Onsdag: 11–19
 • Torsdag: 11–19
 • Fredag: 7–16
 • Lördag: 9–15
 • Söndag: stängt

För avvikande öppettider vid högtider och annan nödvändig information, vänligen läs mer på ÅVC Hultets egen hemsida. Tryck här för att besöka den.