STADGAR & REGLER

Våra föreningsstadgar

Här hittar du en PDF-version av BRF Åkanten i Lerums föreningsstadgar

I en bostadsrättsförening är det väldigt viktigt att alla hjälps åt för att skapa trivsel och trevnad. Det gäller allt från att ta ett egenansvar och bruka sunt förnuft till att eskalera behov och saker som fungerar dåligt till föreningsstyrelsen.

Alla regler och information om trivsel skall finnas samlad på den här sidan. Ordnings- och trivselregler kompletterar innehållet i våra stadgar (se länk här ovan). En uppdaterad folder med ordningsregler kommer att produceras och lämnas en till varje lägenhet i närtid. Innehållet skall motsvara texten på den här sidan.

Har du frågor om sidans innehåll eller behöver anmäla att något har hänt, vänligen kontakta styrelsen.

Våra ordnings- och trivselregler nedan kompletterar våra föreningsstadgar.


Våra ordnings- och trivselregler

 • Renovera i lägenheten

Det är naturligt att vilja hålla sin lägenhet fin och i gott skick och det uppmuntrar vi självklart. Dock är det viktigt att känna till vad man får och inte får göra utan godkännande från styrelsen.

Detta får du göra utan godkännande:

 • Måla och tapetsera
 • Borra, plugga och spika
 • Lägga klickgolv
 • Byta vitvaror
 • Göra enklare elinstallationer (med elektrikers hjälp)

Detta får du endast göra efter godkännande från föreningen:

 • Rivning eller håltagning igenom bärande väggar
 • Bila i golv
 • Montera spotlights i tak
 • Etablera vattenledning till kyl och frys
 • Montera fukt- eller timerstyrda ventilationsdon
 • Byta/modifiera fönster (inkl. fönster till balkong)
 • Byta/modifiera balkongdörrarna

Att tänka på inför renovering:

 • Forcerad fläkt med frånluft får ej användas i våra kök. Endast fläktar med kolfilter som blåser ut luften i köket efter att ha passerat kolfiltret får användas.
 • Alla arbeten skall utföras fackmannamässigt och följa de branschregler som finns vid tillfället. Konsultera helst fackman för utförandet av arbeten i lägenheten.
 • Lägenheter som ej stambytts innehåller fortfarande asbest på enskilda ställen som del av den äldre byggkonstruktionen. Vänligen kontakta styrelsen för att få kännedom och råd kring detta.
 • Uteplatser för lägenheter i markplan

Under 2022 arbetade styrelsen fram ett nytt regelverk gällande uteplatser i markplan. Du hittar regelverket sammanställt på nedanstående länk. Om du inte kommer åt filen, vänligen kontakta styrelsen.

I denna separata PDF-fil hittar du hela regelverket gällande uteplatser i markplan.

 • Sopor och miljöhantering

Det är väldigt viktigt att alla följer de anvisningar som finns för återvinning av sopor och annat avfall. Vänligen läs specifika regler och rutiner på sidan om Sopor och miljö här.

 • Parkering och fordonsframfart

Det är förbjudet att parkera sitt fordon på en förhyrd parkering som hyrs av annan medlem, utan tillåtelse av denne. Upptäcks medveten felparkering kommer Controlla omgående att kontaktas för att utfärda parkeringsböter.

Det är olagligt att framföra sitt fordon i högre hastighet än 30 km/h inom föreningens område. Vi rekommenderar trots det att inte överstiga 15km/h för att på ett bra sätt hinna reagera på lekande barn, husdjur, mopedåkare, hantverkare och andra som plötsligt kan komma ut framför ditt fordon. Hög hastighet ökar dessutom bullernivån vilket skapar sämre trivsel.

 • Störande arbeten och buller

För att skapa trivsel är det mycket viktigt att inte störa dina grannar med onödigt buller. Dessa tidsintervall måste sådant störande arbete hållas inom:

– Vardagar 07:00 – 20:00

– Helger 10:00 – 18:00

Exempel på störande arbeten är att borra, bila, hamra, såga, slipa, riva, bryta objekt eller byggnadsdelar i lägenheten eller utomhus.

 • Fester, musik och annan aktivitet med hög volym

Det är inte bara renoveringar som kan medföra störande ljud. Även roliga tillställningar som fester, firanden och annat måste få hållas, men på ett kontrollerat sätt och inom angivna tidsintervall.

– Alla dagar senast 22:00

Det är dessutom en stark rekommendation att du informerar dina grannar genom att lägga en lapp i deras brevinkast eller knacka och på och prata med varandra, inför en tillställning som du tror kan bli av störande karaktär. Dela gärna telefonnummer med varandra så att det är enkelt att ta kontakt med varandra om störningar upplevs.

 • Hundrastning

Hunden är som bekant människans bästa vän, och samma gäller förstås i vår förening. Men det är viktigt för allas trevnad, att inte rasta hundarna var som helst på området. Vi rekommenderar promenadslingan längs ån (grusstigen från Nyebron i nordväst till intill parkeringen bakom ELON i öst) och inte våra innergårdar eller vändzoner. Gräsmattorna intill huskropparna är inte lämpliga hundrastytor trots att det är gräsbeklätt.

Givetvis räknar vi med att alla hundägare plockar upp efter sina hundar och kastar påsarna i närmaste soptunna, oavsett var själva rastningen ägt rum.

 • Källar- och cykelförråd

Våra källar- och cykelförråd kan tyckas vara en perfekt yta för skrymmande objekt du inte har plats för i lägenheten såsom överblivna möbler, verktyg, stora leksaker och annat, men dessa ytor skall hållas tomma på lösa objekt och endast för avsedda föremål. Om du tvingas förvara ett objekt i t.ex. cykelförrådet en mycket begränsad period, sätt en lapp på objektet med ditt namn, telefonnummer och när du förväntar dig att frakta bort det. Objektet får inte lämnas på obestämd framtid och/eller stå där ouppmärkt. Det får heller aldrig stå i vägen för andra eller innebära fara vid t.ex. brand.

 • Sociala medier och andra forum

Vi lever i en digital tidsålder och det är av yttersta vikt att vi respekterar varandra som medlemmar i en bostadsrättsförening, även i digitala forum som t.ex. sociala medier. I BRF Åkanten i Lerum har vi en sluten Facebook-grupp för våra medlemmar. Gruppen utgör ett fint komplement till att träffas och umgås i verkligheten. Även där beter vi oss trevligt och respektfullt och det gäller även andra hemsidor, appar m.m.

 • Blinkande belysning på balkong och uteplats

På våra balkonger och uteplatser är det tillåtet med egen belysning, under förutsättning att de inte bryter mot någon annan regel, t.ex. måttregler för uteplatsen men det finns ett undantag och det gäller blinkande belysning. I framför allt juletid är det vanligt med belysning och det kan ju vara väldigt trevligt och stämningshöjande, men kom ihåg att blinkande belysning är förbjudet. Detta för att det kan upplevas som störande och i värsta fall också framkalla epileptiska bekymmer.

 • Trapphus och korridorer

I våra trapphus är det viktigt för såväl trivsel som brandsäkerhet och snubbelrisk, att inte förvara lösa objekt. Det inkluderar även barnvagnar, cyklar, elscooters. Men också saker som kan ha praktiskt syfte såsom skoställ, klädhängare, byråer, bokhyllor eller dylikt. Det gäller också stödutrustning som kryckor, rullatorer m.m. Alla ovan nämnda objekt skall förvaras antingen inne i din lägenhet eller i förrådet.

Vi hjälps dessutom åt att:

– Hålla trapphusen rena från skräp

– Felanmäla brister på t.ex. belysning, entrédörrar m.m. till vår fastighetsförvaltare.

 • Grillning

Grillning får endast ske utomhus i markplan, ej på balkonger. Grillen måste också placeras med god marginal från våra huskroppar, så att det inte osar in till dina grannar. Lämpliga platser är i mitten av innergårdarna eller på gräsytorna norr om 138-144 eller söder om 78-84, alternativt på föreningens brygga eller annan plan yta närmare ån.

 • Cigarettrökning och narkotikabruk

I vår förening är det förbjudet att röka cigaretter i allmänna utrymmen såsom trapphus, föreningslokaler, soprum, tvättstugor m.m. och det gäller även att kasta fimpar på golvet eller marken på dessa ställen. Om du röker utomhus ber vi dig att gå en bit ifrån huskropparna, eftersom rök lätt tar sig in via fönster och balkonger till dina grannar.

I vår bostadsrättsförening har vi strikt förbud mot användning av narkotikaklassade preparat. Alla tecken på användning av droger oavsett preparatets eller substansens namn eller verkan, kommer att polisanmälas utan att föregås av skriftlig varning. Detsamma gäller misstänkt försäljning eller vidareförmedling av narkotika.

 • Uthyrning i andrahand

Vänligen läs stadgarna för att få mer information om hur vi hanterar andrahandsuthyrning. Stadgarna finns länkade högst upp på denna sida.


Saknar du någon regel eller annan relevant information här?
Ta gärna kontakt med styrelsen och informera oss, så kompletterar vi denna sida med mer information efter behov.