EKONOMI

Vår ekonomiska förvaltning sker med stöd av HSB och administreras och planeras av en noggrant detaljerad budgetprocess. Hela styrelsen är involverad i budgetprocessen och de beslut som fattas inom ramarna för den, men den dagliga ekonomiförvaltningen sköts primärt av vår ordförande och vår vice ordförande.

Har du som medlem eller spekulant på bostad i vår förening, några frågor kring föreningens ekonomi? Vänligen skicka ett mail med dina frågor till styrelsen@brfakanten.se så svarar vi så snart vi kan.

Avgiftsjusteringar

2025: Beslut fattas på budgetmöte i november 2024

2024: Höjning med 5% från och med 2024-01-01

2023: Höjning med 10% från och med 2023-01-01

2022: Höjning med 5% från och med 2022-01-01

2021: Höjning med 5% från och med 2021-01-01

2020: Ingen justering av avgiften för året i fråga.

Årsbokslut

Nedan finner du tidigare årsbokslut efter respektive verksamhetsår i PDF-format.