Omnumrering av parkeringar

BRF Åkanten skyltar om några parkeringar för att inrymma de nya platserna i nummerföljden

Som ett led i slutförandet av våra nya parkeringsplatser i norra änden av området, måste ett flertal av våra befintliga parkeringar numreras om.

Anledningen att omnumreringen behövs, är för att de nya platsernas nummer skall rättas in i nummerföljden med de gamla platserna, så att det ger ett enhetligt och logiskt intryck för såväl hyrestagare, HSB och styrelsen.

I samband med att omnumreringen och skyltning/linjemålning av våra helt nya platser är genomförd, kommer de nya platserna att vara redo tas i bruk från och med 1 oktober. I skrivande stund finns möjlighet att antingen flytta till en av de nya platserna, eller utöka med ytterligare en parkeringsplats om du redan hyr en (så länge köbildning ej råder, då vi endast tillåter en parkering och ett garage per BR). Kontakta Johan i styrelsen vid intresse.

Det du som befintlig hyrestagare till en av de berörda parkeringarna märker av, är att den gamla skylten bytts ut mot en ny med det nya korrekta numret på. Nedan kan du se vilka parkeringar som berörs samt vilket nummer som ersätter det gamla:

Har du frågor eller funderingar kring förändringen? Varmt välkommen att kontakta styrelsen per mail.