Information om underhållsinsats av utemiljö och asfalt

Underhållsarbete utomhus, september 2023

Denna vecka (v38) inleds ett arbete som ett led i vår underhållsplan för utemiljöerna. I detta inlägg beskrivs arbetet i korthet.

Arbetet innehåller flera delar, men där huvudsaken är hantering av asfaltsytan mellan LA 78 och 84 mot Svanlunds Bil. Ytan mellan entréerna blir nu gräslagd för att förbättra och bättre matcha utseendet på övriga gårdar.

I övriga delar av vårt område kommer samtliga entréer från 78-96, 104-120 och 128-144. Lägenhetsentreér vid loftgångarna och raksträckan på Lerum Andersvägen 98-102 och 122-126 berörs inte av arbetet.

De entréer som berörs, får nylagd asfalt och skärning intill gräsmattan. Asfalteringen sker uppepå den gamla asfalten, utan rivning. Detta kommer resultera i ett enhetligt utseende för alla portar i området. En nyasfaltering kommer att ge en jämn och fin yta, till skillnad från den spruckna och gropiga yta många entréer har idag. Asfalteringen sker bara fram till trottoaren, som är Lerums Kommuns ansvar.

Denna vecka (v38) inleds arbetet i södra änden, LA 78-84. Arbetet fortsätter därefter norrut, en entré i taget.

Vi ber alla medlemmar att inte parkera fordon utanför entréerna under ordinarie arbetstid, medan detta arbete pågår, för att riskera att förhindra framfarten i arbetet.

Ett fåtal parkeringar där det finns håligheter och gropar kommer också att åtgärdas, för att passa på inom ramen för ett och samma underhållsarbete. Detta kan resultera i att hyresgästerna i fråga kontaktas, för att flytta bort bilar och få kännedom om påverkan.

Finns det frågor om projektets detaljer, framfart eller det tilltänkta slutresultatet, vänligen kontakta styrelsen.