Lansering av grillplatserna

Idag har vi den stora äran att lansera våra fyra grillplatser. En på gräsytan vid LA 78/80, en på vardera mitt av våra två innergårdar och på gräsytan bakom LA 142/144. I det här nyhetsinlägget kommer vi att berätta lite mer om dem och hur grillningen på våra grillar skall gå till.

Som många har sett, har kvadrater av betongplattor formerats där grillarna nu blir placerade. Givetvis för att den stora tunga grillen skall stå stabilt och bra men också att du som grillar skall slippa stå i gräset. Utöver det, har vi också ordnat en förankring i marken så att grillarna skall vara stöldskyddade på ett seriöst sätt.

Grillen i sig är en specialbyggd variant i cortenstål, designad och sammansvetsad på och av NISAB i Stenkullen. Modellen är smart utformad och har både ett grillgaller i mitten för direktgrillning och en rejäl stekbordsyta för mer långsam och försiktig tillagning och varmhållning av maten. Stekytan lutar lätt inåt, så att såväl fett som regnvatten och annat, rinner ner mot mitten istället för att ansamlas. Ytterst finns också en avställningsyta i behandlat trä, som lämpar sig för tallrikar, redskap och annat som ej hör hemma på den varma stekbordsytan. Det bidrar också till att hålla nyfikna barn på avstånd från värmen.

Användning av grillen

Först av allt måste själva eldstaden laddas med ved, kol eller briketter. För att komma åt eldstaden i mitten använder du det verktyg som medföljer. Häkta in det mellan ribborna på gallret och lyft med båda händerna. Lägg gallret åt sidan tills du fått bra fyr på elden och senare kan lägga tillbaka gallret.

Med detta verktyg kan du lyfta upp gallret ur hålrummet utan att behöva ta i det med händerna.

Tillagning av mat kan ske både direkt på gallret på klassiskt vis, men också på det stekbordsliknande ytan intill, som snabbt värms upp av eldstaden. Här kan du t.ex. steka burgare, grönsaker, ägg m.m. men notera att ytan lutar lite inåt, så saker kan trots allt trilla eller rinna ner i eldstaden.

Efter slutförd grillning

Tänk på att borsta av gallret med en borste, så att det inte sitter en massa förkolnade matrester kvar. Skrapa också av stekbordsytan med en stekspade eller dylikt. Detta så att grillen lämnas i det skick du själv hade velat finna den i. Lägg sist av allt ned gallret i hålet (se bild nedan) och lägg över skyddslocket över mittdelen av grillen.

Gallret placerat nere i hålet efter slutförd grillning, innan locket läggs på.

Kolrester skall alltid tömmas ur lådan (se bild här under) i den för ändamålet utplacerade soptunnan som inom kort kommer att finnas i närheten av varje grillplats. Häll inte i kol som fortfarande är varm i soptunnan. Lämpligt är att gå ner och tömma den ett par timmar efter slutförd grillning, när kolen är helt kall.

Lådan där kolrester samlas upp. Denna måste tömmas efter varje grillning.

Förhållningsregler och bra saker att tänka på

Tänk på att grillen blir mycket varm och förblir varm under en tid efter att den slocknat. Berätta gärna för era barn att inte leka för nära grillen och att aldrig röra den. Detta för att undvika brännskador.

Tänk också på att grillarna är till för alla medlemmar att använda. Den anses inte som ”tingad” för att du står och grillar vid den. Självklart ska du som redan grillar inte trängas bort därifrån, men det finns ingen regel om att endast ett sällskap åt gången skall ha rätt att nyttja den. Vi i styrelsen har valt en stor och rymlig typ av grill, just för att kunna tillgodose flera personers behov samtidigt. Försök därför att fördela ytan på såväl gallret som stekytan på ett bra sätt, så att det ger möjlighet för någon mer att ansluta och börja tillaga sin mat.

Föreningen kräver att du som grillat och ätit mat i anslutning till grillplatsen, tar hand om alla typer av sopor och rester som kan uppstå efter en grillmiddag. Dessa sopor skall slängas och källsorteras precis som alltid, enligt instruktionerna i våra soprum.

Tänk på ljudvolymen, om du och ditt sällskap avnjuter grillmaten utomhus i anslutning till grillplatsen. Att sitta ute och äta nygrillat är förstås mycket trevligt och en del av tjusningen med att ha grillplatser. Men precis som på sociala tillställningar i lägenheterna kräver det respekt och förståelse för att det finns grannar runt om som uppskattar lugn och ro. Trivselreglernas klockslag för hög ljudvolym gäller även våra utemiljöer, d.v.s. att det skall vara tyst efter 22:00 vid våra grillplatser. Detta måste respekteras oavsett om det är vardag eller helg.

Har du som medlem några frågor gällande våra nya grillplatser, själva grillarna eller något annat?
Återkom gärna via mail till styrelsen så svarar vi så snart vi kan.