Blankett för förslag och idéer

Styrelsen i BRF Åkanten i Lerum får in mycket idéer och förslag i alla möjliga kanaler och former. Allt från telefonsamtal, kommentarer när vi träffar medlemmar, brev, SMS, lappar i brevlådan och mail. Alla idéer uppskattas och är ofta genomtänkta och kloka. Däremot behöver metoden för både förmedling och hantering av dessa idéer och förslag bli bättre.

För att möjliggöra en förbättrad och mer effektiv hantering av förslag och stärka kommunikationen mellan styrelsen och er medlemmar, har vi nu tagit fram en blankett för ändamålet. Den skall fungera som en mall som gör det lättare för dig som medlem att formulera, ange detaljer och sedan skicka in ditt eget förslag eller idé till bostadsrättsföreningens styrelse för beslut.

Du hittar själva blanketten genom att trycka på en av bilderna nedan (Word-fil eller PDF):

Word - Free interface icons
Eps file format pdf icon - File Extension Names Vol 8

Hur lämnar jag in en ifylld blankett?

Inskick/inlämning av blanketten skall endast ske på ett av nedanstående två sätt:

Alternativ 1: Digitalt – ifylld på datorn och skickad som bifogad fil till styrelsen@brfakanten.se

Alternativ 2: Utskrivet – ifylld med bläckpenna och lämnad i postlådan vid föreningshuset på Lerum Andersvägen 5.

Blanketter som skickas in på annat sätt, t.ex. direkt till en medlem i styrelsen eller lämnas på annan plats än i styrelsens brevlåda, räknas inte som inlämnade. Vi ber er därför vara noggranna med att följa ovanstående.

Eventuella bilagor, t.ex. offerter, skisser, bilder, länkar till tredje part eller dylikt kan med fördel bifogas tillsammans med din ifyllda blankett. Detta oavsett om det skickas in i pappersform eller digitalt via mail.

Ju mer genomtänkt, uträknat och komplett ditt förslag är, desto lättare är det för styrelsen att ta ställning och göra en rättvis bedömning. Finns det följdfrågor som är avgörande för bedömningen av ditt förslag, kommer styrelsen att höra av sig till dig som inlämnare.

När får jag återkoppling på mitt förslag?

Alla förslag som skickas in med hjälp av blanketten kommer att läsas, bedömas och diskuteras på ett styrelsemöte och detta inom skälig tid. Vi garanterar inte hur snabbt du som skickad in ditt förslag får återkoppling och inte heller att det hinner tas upp på nästkommande styrelsemöte, då många möten innehåller en lång och tidskrävande dagordning.

Om du känner att du väntat länge utan återkoppling på ditt inskickade förslag, är du varmt välkommen att återkomma till styrelsen@brfakanten.se för att få en statusuppdatering för ditt förslag och motivering till dröjsmålet.

Har du frågor om blanketten eller hanteringen av de förslag styrelsen tar emot, är du som alltid välkommen att ta kontakt med oss i styrelsen.