Förlängda tvättider från 1 feb

Tack vare återkoppling och inspel från er medlemmar, har vi i styrelsen fått kännedom om att de nya tvättpassen på 2+1 timmar inte är tillräckligt långa för att tvätten skall bli riktigt torr när den samlas in vid slutet av passet.

Alternativen vi står inför som lösning på problemet är två. Det första, att investera i bättre torkmöjligheter, som gör att tvätten blir snabbare torr i våra torkrum och torkskåp. Det andra är att förlänga passen, så att det finns möjlighet till en längre total torktid.

I dessa utmanande tider försöker vi givetvis att hålla tillbaka så mycket som möjligt på kostnadsfronten, speciellt där det går att åstadkomma önskvärt resultat utan att dra på oss nya kostnader. Det leder oss till att det andra alternativen i stycket ovan är det vi i styrelsen valt att genomföra.

Från och med 1 februari kommer tvättpassen att bli tre timmar plus en timmes torktid. Det betyder att allt består som idag, men att den totala tiden från tillträde till att du behöver hämta in din tvätt i torkrum och torkskåp, blir fyra timmar. Något som vi hoppas och tror skall ge önskvärd effekt. De nya tiderna blir enligt nedan:

  • Pass 1: 07:00 – 10:00 (torktid till 11:00)
  • Pass 2: 10:00 – 13:00 (torktid till 14:00)
  • Pass 3: 13:00 – 16:00 (torktid till 17:00)
  • Pass 4: 16:00 – 19:00 (torktid till 20:00)
  • Pass 5: 19:00 – 22:00 (torktid till 23:00)

I samband med detta justeras också de klockslag då tvättstugorna är upplåsta för hämtning av kvarglömd tvätt eller andra ägodelar som glömts efter en tvättid. Från och med 1 februari blir det istället 06:00 – 07:00 och 23:00 – 00:00.

Den som genomför förändringen är vår lås- och larmentreprenör och de vet i dagsläget inte om det går att genomföra ändringen i förväg, eller om de måste gå in på morgonkvisten den 1 februari och ändra alla passens klockslag. Det betyder att vi ber er att inte boka några pass i februari månad om ni ser att klockslagen följer det gamla formatet (07:00-09:00, 09:00-11:00 o.s.v.) eftersom dessa bokningar då kommer att behöva tas bort.

Har du frågor kring detta, vänligen kontakta styrelsen.