Förändringar i styrelsens sammanfattning

Styrelsen informerar att vår styrelseledamot Johan Hermansson avgår från styrelsen då Johan med familj flyttar från vårt område för att komma närmare sin släkt i samband deras utökning. Många av de uppdrag som Johan ansvarade för har överförts till Håkan Yngvik som tillträdde styrelsen i samband med årsstämman 2023.

I samband med stämman 2023 utökades antalet styrelsemedlemmar till sju ledamöter för att i en övergångsperiod ha god tid på sig att överföra Johans uppdrag till Håkan. Styrelsen kommer i och med Johans avgång återgå till sex ordinarie ledamöter.

Styrelsen tackar Johan för hans stora engagemang i hans styrelsearbete och önskar honom lycka till med hans nya bostad.