Förändringar av laddplatser

Då vi idag har kö till fasta laddplatser har styrelsen beslutat att omvandla några av de publika platserna uppe vid föreningsstugan till fasta förhyrda platser.

Det rör sig om plats 203-208, totalt sex platser.

På detta vis får föreningen en fast inkomst för dessa platser i takt med att dessa hyrs ut och vi eliminerar även den kö vi idag har vilket är vinn-vinn scenario för oss alla.

Det är glädjande att vi på detta vis kan tillmötesgå det ökande behovet föreningen ser på fasta laddplatser.

Nämnda platser kommer få en skylt med texten ”Förhyrd” för att tydligt markera att dessa är förhyrda och inte längre publika. Dessa skyltar kommer att monteras i närtid (Juni månad).

Platserna kommer vara tillgängliga för uthyrning från den 1:e Juli och två är redan tagna som idag sitter på en köplats.

// Styrelsen