Färdigställande av garageprojektet

Styrelsen kan glädjande informerar att garageprojektet har färdigställts under vintern 2023.

Lerum energi har äntligen efter flera inställda planerade startdatum dragit fram den nya matarkabel som var sista hindret i projektet. När väl detta var klart kunde Elkoncept och Gråbo Byggtjänst slutföra arbetet med inkoppling av våra nya eluttag samt elmotorerna till våra portar.

Även vår kommunala väg har återställts efter denna nya matarledning..

Så som är vanligt med ny teknik är det alltid bra att vara observant på avvikelser och rapportera dessa till styrelsen för åtgärd.

För mer information om våra garage rekomenderar jag ett besök till sidan ”parkering och Garage”

// Styrelsen