Etablering av nya parkeringar

BRF Åkanten etablerar nya parkeringar i vändzonerna

I onsdags (2 nov) sattes spaden i jorden för ett markarbete i våra tre vändzoner. Först ut i vår södra vändzon mellan loftgången och porten till LA 84. Arbetet innebär rent konkret tre nya parkeringar med möjlighet till elbilsladdning per vändzon, totalt nio nya parkeringar. I slutet av veckan inleddes samma arbete utanför LA 108 och sist ut kommer bli vid LA 132. Dessutom får vi inom kort ytterligare 10st laddplatser på grusplanen vid föreningslokalen, så att vi går från 10st till 20st laddplatser.

Vi i styrelsen har fått ta emot mycket frågor kring genomförda, pågående och kommande investeringar på sistone. Detta är fullt rimligt och naturligt att undra över som medlem i en bostadsrättsförening. Speciellt i rådande situation där såväl energi, finansiering och förnödenheter stuckit iväg i pris. Något som vi i BRF Åkanten självklart inte är immuna mot, även om vi varit noggranna med att binda såväl räntor som elpriser för att veta vilka kostnader vi behöver ta höjd för i vår budget. Vi vill gärna vara så transparenta vi kan kring detta arbete och andra aktiviteter som sker.

Just i det här fallet vill vi vara också passa på att vara tydliga med att våra arbeten med laddplatser för el- och hybridfordon är något som ger oss möjlighet att lyfta ett bidrag från Naturvårdsverket. Totalt sett är föreningen beviljade ett stöd om totalt 435 000 SEK för arbetet med såväl de 20 laddplatserna vid grusplanen (vid föreningslokalen) samt dessa nio nya platser. Inga garantier finns kring hur länge detta statliga stöd finns kvar, plus att vi måste inleda och slutföra arbetet inom loppet av sex månader från den första leverantörsfakturan kommit, vilket gör att vi behöver slutföra dessa etableringar på ett skyndsamt sätt.

Det styrelsen också vill vara tydliga med är att dessa nio parkeringsplatser och de bakomliggande elarbeten som krävs för att kunna erbjuda laddmöjlighet har funnits i vår plan under en längre tid och hade blivit av även om det inte fanns något bidrag från staten. Det faktum att vi passar på att göra dem just denna höst istället för att avvakta, handlar primärt om ovanstående resonemang om bidraget från Naturvårdsverket. Tack vare att vi gör dem nu och inte senare, erhåller vi hela den statliga subventionen från Naturvårdsverket istället för att endast platserna vid grusplanen erhåller stödet, men inte dessa platser. Det gör att nettokostnaden som belastar föreningens budget blir mycket låg jämfört med om vi inte hade gjort på det här sättet.

Gällande detaljerna kring användningen och/eller uthyrningen av dessa nio nya platser, ber vi att få återkomma inom några veckor, när styrelsen fastställt alla detaljer.

Vill du läsa mer om stödet från Naturvårdsverket, så finns detaljerna att läsa här.