Elbilsladdning nu tillgängligt för externa användare

Som ett led i styrelsens arbete att försöka dra ned på kostnader, öka intäkter och nyttomaximera våra investeringar, kommer här en konkret åtgärd. Vår anläggning för elbilsladdning på gruset utanför föreningshuset, är nu öppnad för externa användare. Anläggningen är alltså ”publik” under förutsättning att användaren tar hem appen EVcore, skapar ett konto och startar sin laddning inifrån appen.

Den stora skillnaden jämfört med medlemmar som laddar med sin RFID-tagg, är priset per kWh. Medlemmar betalar i dagsläget 2,25kr/kWh och externa användare kan från och med nu ladda till det höjda priset 3,00kr/kWh. Detta betyder att föreningens kassa tjänar 0,75kr extra per såld kWh-timme. Vid full effekt 11 kw betyder det alltså att vi tjänar en total intäkt på 33kr i timmen när en extern användare laddar, där skillnaden i pris innebär 8,25kr extra till föreningen. Tack vare ett lågt bundet elpris, är detta en sund affär för föreningen.

Styrelsen betraktar detta beslut som ett bra sätt att öka den totala intäkten för anläggningen. Då detta inte medför något betydligt slitage på laddarna, är det inte heller så att ett ökat tryck ger någon negativ effekt som behöver tas i beaktning. Skulle det vara så att andelen externa användare blir så stor att våra medlemmar får problem att hitta en ledig laddare, kommer vi primärt att höja priset för extern laddning för att på så vis kyla av efterfrågan. Sekundärt kan vi komma att helt stänga av möjligheten för extern laddning.

OBS: Styrelsen övervakar de användare som beställer RFID-taggar, så att ingen extern icke-medlem försöker tillgodoräkna sig laddning till det lägre kWh-priset på 2,25kr. Skulle detta ske, kommer användarens RFID-tagg att stängas av och användaren tvingas per automatik att ladda till det högre priset.

Inom kort kommer styrelsen dessutom att se över regelverket för laddplatserna. Speciellt hur länge man tillåts stå kvar på grusplanen efter att laddningen slutförts och laddarens dioder blivit gula. Mer information om det kommer inom någon månad.

Har du frågor om elbildsladdningen? Kontakta styrelsen.