Byte av ytterdörrar på loftgångslägenheterna

loftgångsdörrar

Under december 2021 kommer två tredjedelar av våra loftgångslägenheter (86-88, 110-112, 134-136) att få nya dörrar. Sista tredjedelen (134-136) får sina nya dörrar efter årsskiftet.

Dessa nya dörrar kommer att ge ett fräscht intryck, bättre ljud- och isolerande egenskaper, men också ökad säkerhet. Dörrarna kommer i en mellangrå kulör, har ett fönster ovanför dörren (så som originaldörren var när husen byggdes) och saknar helt brevinkast. Istället placeras postboxar nere på markplan i anslutning till varje loftgångssektion.

Du som bor i en loftgångslägenhet har möjligheten att antingen behålla ditt gamla dörrlås och fortsätta använda nycklarna som vanligt, alternativt installera iLOQ-lås på din nya dörr mot en tilläggskostnad som du själv debiteras. Detta gör att du då kan använda en av dina färgade iLOQ-nycklar till din egen ytterdörr, likväl som föreningens gemensamma utrymmen.

Vår entreprenör för utbytesarbetet kommer att informera dig som berörd lägenhetsinnehavare och medlem om detaljerna för utbytet av just din dörr.

Uppdatering 2021-12-22: Endast första loftgången (86-88) hinner få sina nya dörrar före jul. Detta på grund av förseningar utanför föreningens påverkan. Både 110-112 samt 134-136 får sina nya dörrar installerade i januari.

Uppdatering 2022-01-12: Loftgångarna 86-88 samt 110-112 får sina postboxar monterade nu i vecka 2. Arbetet med byte av dörrarna inleds 17 januari för 110 och framåt. Vänligen läs detaljer om påverkan i det utskick som entreprenören lagt i brevinkastet för dig som påverkas.

Uppdatering 2022-01-25: På grund av sjukdom har arbetet fördröjts. Berörda medlemmar har fått lappar i sina brevinkast från Gråbo Byggtjänst om detta. Arbetet återupptas enligt projektplanen så snart som möjligt.

Uppdatering 2022-02-08: Arbetet med dörrbyten är nu slutfört på 86-88 och delvis slutfört på 110-112. Berörda medlemmar får lappar i inkastet innan arbetet med just deras dörr påbörjas.

Uppdatering 2022-02-28: Arbetet med dörrbyten är nu slutfört på 86-88 och 110-112. Resterande dörrar kommer att bytas efter att stambytet är slutfört i loftgången i fråga. Precis som tidigare kommer entreprenören att hålla er informerade genom flygblad i brevinkastet.

Uppdatering 2022-08-26: Arbetet med sista loftgångens dörrar beräknas ske i första halvan av september. Precis som tidigare kommer entreprenören att hålla er informerade genom flygblad i brevinkastet.

Nedan följer prisinformation för iLOQ-låscylindrarna, som option för din lägenhetsdörr:

  • Cylinderbyte dörr i trapphus inomhus inkl. standardcylinderring. 3225kr inkl moms
  • Cylinderbyte dörr i loftgång utomhus inkl. standardcylinderring. 4228kr inkl moms

Tillval: Önskas NoWay låsskydd för cylinder, tillkommer 650kr inkl. moms på ovanstående pris.

Möjlighet att få iLOQ-lås även på din egen lägenhetsdörr