Åsknedslag!

Den 31e Maj slog åskan ner i vårt område och orsakade skador på några av våra system.

Första rapporteringen om ej fungerande varmvatten inkom 18:15 kort följt på problem med porttelefonen i uppgång 130.

Felsökningen med först personal från styrelsen påbörjades ca 18:45 där det tillsammans med ytterligare felrapporteringar kunde konstateras att varmvattnet för uppgångar 128-144 var utan varmvatten. Och att porttelefonin i uppgång 130 var ur funktion.

Personal från vår fastighetsskötare anslöt och fortsatte felsökningen och efter ett tag kunde man manuellt återställa varmvattnet. Detta skedde runt 20:30. Styrelektroniken är dock ur funktion och Lerum energi kommer på måndagen felsöka och förhoppnings kunna åtgärda resterande fel.

Porttelefonen på uppgång är också felanmäld.