Ändringar gällande Aptus

Vår leverantör AB Lerums lås och larm har meddelat oss att man kommer byta en leverantör av deras tjänster, detta påverkar BRF Åkanten på sådant sätt att adresserna till Aptus kommer förändras.

Från och med 2024-06-04 efter klockan 12:00 skall följande adresser gälla och de äldre kommer sluta att fungera.

Aptus Portal websida
https://akanten.passage.nu

Aptus Portal via app
https://akanten.passage.nu

Det skall vara samma inloggningsinformation samt lösenord sedan tidigare.

Notering: Övriga sidor kommer uppdateras med dessa nya adresser efter bytet har skett.