GARAGEPORTSBYTET 2022-2023

Välkommen till denna separata del av vår hemsida, specifikt avsedd för projektet Garageportsbyte, som startade hösten 2022. På den här sidan är vårt mål att du skall hitta all information du behöver som garagehyresgäst, för att få insyn i vad som sker, när det sker, varför det sker och hur du blir involverad som hyresgäst av ett garage i BRF Åkanten i Lerum.

Detta projekt leds av Qlaez Wennberg med stöd från Johan Hermansson för föreningens räkning. Vi kommer ta ansvar för att allt går bra och att ni som hyr garage idag har någon att vända er till för frågor och information före, under och efter arbetet. Vårt mål är att det skall hanteras kontrollerat och tydligt för alla inblandade.

PROJEKTSTATUS

Kommentar 2023-09-19: Många undrar varför elmotorerna inte monteras ännu och den primära orsaken är att det är kontraproduktivt att montera dem innan elen kan kopplas på, då porten blir trögare att öppna manuellt. Vi vill därför samköra monteringen med tiden för själva inkopplingen.

Kommentar 2023-08-25: Arbetet i södra änden av garagen (från 7001 och framåt) är nu i full gång och veckan har gett bra framsteg, framför allt med rivningen av den gamla elen.

Kommentar 2023-08-18: Nu när arbetet med elen fortsätter, gäller det bara att följa instruktionerna ni får per SMS. Saknar du SMS, återkom till Qlaez eller Johan på Elkoncept (se telefonnummer här ovanför) för att säkerställa att allt är under kontroll med just ditt garage.

Kommentar 2023-07-31: Förseningen har tyvärr fortsatt, främst med anledning av utebliven leverans från Lerum Energi. Först skulle leveransen ske i mars 2023, sedan juni 2023 och nu är senaste uppgift att vi får leveransen i september 2023. Styrelsen har inga alternativ än att lita på uppgiften och göra klart övriga delar. Rivning av gammal el samt montering av motorerna på portarna sker med start vecka 32. Alla garageinnehavare kontaktas individuellt när dennes garage påverkas av monteringsarbetet.

Kommentar 2023-05-17: Etableringen av den nya strömkabeln börjar bli färdigt och de skåror som grävts upp i asfalt och gräsmattor börjar bli återställt. Det betyder att den efterlängtade installationen av våra elektriska portöppnare snart börjar.

Kommentar 2023-03-08: Arbetet pågår nu och vi i styrelsen får en hel del frågor om när elektrikerna skall vara i just det egna garaget och när bilen måste stå utanför garaget. Vårt önskemål är att ni kontaktar Elkoncept (se nummer i stycket här ovan) och lyssnar in deras önskemål.

Kommentar 2023-02-13: Arbetet med elen är nu återupptaget, efter att ha behövt läggas på is under nyår och ett par veckor framåt. Arbetet börjar nere i norra änden, precis som när portarna monterades i oktober. Elkoncept tar kontakt med respektive garagehyrestagare när du blir påverkad. Vi kan inte svara på exakt när allt är klart, men förhoppningsvis inom några veckor.

Kommentar 2022-12-28: Arbetet med elen är nu delvis igång. Elkoncept tar kontakt med respektive garagehyrestagare när du blir påverkad. Vi kan inte svara på exakt när allt är klart, men förhoppningsvis inom några veckor med respekt för ledighet kring mellandagarna och nyår.

Kommentar 2022-11-26: Portarna byts ut stötvis och vi är nu nere ungefär i höjd med LA 102. Arbetet fortsätter under vecka 48. Elen är försenad på grund av att anslutningen ner till norra delen av området visat sig vara för svag och bör bytas innan vi gör resten av arbetet. Qlaez och Johan utreder detaljerna och återkommer. Räkna med ytterligare förseningar.

Kommentar 2022-10-30: Imorgon kommer ett större antal portar att bytas ut, efter några dagars stillestånd i arbetet. Alla som berörs har fått sms. Idag delas även en parkeringsdispens ut, som skall ligga i rutan när du står parkerad längs Lerum Andersvägen eller i vändzon under arbetets gång.

Kommentar 2022-10-19: Arbetet tuffar på fint nere i norra änden av området och idag byts resterande portar i längan 7116-7129.

Kommentar 2022-10-18: Arbetet är nu igång och 7st portar är bytta. Ordningen har inte följt tidsplanen riktigt, men enligt dialog med respektive hyrestagare. Observera att avvikelser förekommer, som vi sagt från början.

Kommentar 2022-10-07: Den här första versionen saknar information om när elarbetet görs. Det kommer att adderas efter att vi har pratat med elektrikerna och fått deras estimat.

Bakgrund

Garageportarna är generellt i dåligt skick. Vissa så dåligt att de inte ens kan öppnas eller låsas alls, vilket är ett stort problem. Problemet växer hela tiden, eftersom dörrar slits, fästen rostar sönder och det blir allt svårare att öppna och stänga sin port. Vissa har fått byta garage, vissa kämpar och sliter med sin port dagligen. Andra har haft turen att ha en port som fortfarande fungerar bra, men tiden för ett komplett utbyte är inne.

Nytt hyreskontrakt

För att behålla sitt garage, behöver ett nytt kontrakt signeras. Detta kontrakt tydliggör vad som betraktas som dina rättigheter, skyldigheter samt att du är införstådd med vad som ingår i månadshyran och att elförbrukning från uttaget tillkommer.

Alla har fått chansen att skriva kontrakt i samband med våra fyra informationstillfällen. Har du fortfarande inte skrivit kontrakt, t.ex. med anledning av resa eller annan frånvaro – kontakta Qlaez för att komma överens om när detta kan ske, samt ev. nyckelhantering. Extra kontrakt finns förberedda för er som behöver.

Den nya porten

Vår nya port är en vipport från tillverkaren Teckentrup. Den är i vit färg och kan både öppnas manuellt (likt idag) och med elektrisk motoröppnare. Den elektriska motorn öppnas med fjärrkontroll (varje hyresgäst får två fjärrkontroller) som smidigt kan förvaras i bilen.

Här kan du se en broschyr om vår port

Här kan du se en broschyr om öppningsmotorn

Förändring av elen i garaget

En tid efter att portarna har bytts ut, kommer också hela elen att göras om. Detta för att dels passa på att modernisera och förbättra kablaget och alla komponenter, men framför allt för att möjliggöra portens elektriska öppning. Arbetet med elen kommer att ske en huskropp i taget. Det som blir påtaglig skillnad är detta:

 • Timeruttaget försvinner
  Det blå väggmonterade uttaget med timer kommer att tas bort. Kvar blir ett vanligt uttag (läs mer nedan om hur elförbrukningen från uttaget hanteras)
 • Vägglampan försvinner
  De väggmonterade lamporna på innerväggen mitt emellan garageplatserna monteras nu ned till förmån för en lampa på varje port.
 • Vägguttag med individuell elförbrukning
  Varje garage får ett eget vägguttag. Detta uttag är kopplat till en central med individuell förbrukningsmätning, vilket betyder att all konsumtion från uttaget debiteras via avgiftsräkningen från HSB. Priset per är samma som för elbilsladdningen – 2,25kr/kWh*

*Priset är inte att betraktas som fast eller garanterat över tid. Styrelsen kan besluta om ett annat pris.

Utbytesprojektet – Del 1 – Porten

Första steget i arbetet var att byta själva porten. Det skedde med start måndag 17 oktober, det vill säga vecka 42. Utbytesarbetet fortskred med cirka 6-10 portar per arbetsdag.

Som hyresgäst till ett garage behövde man genomföra dessa sex steg under den här etappen:

 • 1. Kontraktsskrivning (se rubriken Nytt hyreskontrakt)
 • 2. Nyckellämning (gamla porten)
 • 3. Nyckelhämtning (nya porten)
 • 4. Flytta ut bilen vid aktuellt datum
 • 5. Invänta klartecken för att köra tillbaka bilen
 • 6. Bekräfta att porten fungerar bra att öppna, stänga och låsa manuellt

Utbytesprojektet – Del 2 – Elen

Nästa steg i arbetet är att göra alla förändringar på elen i garagen. På grund av ett antal frågetecken och oförutsedda behov i projektet, samt en kraftigt försenad leverans från Lerum Energi, blev detta steg mycket försenat och kom inte igång förrän i februari 2023 och blev sedan pausat igen över semesterperioden. Som garageinnehavare behöver du genomföra dessa steg under den här etappen:

 • 1. Flytta bort alla saker som kan vara i vägen för elektrikerna (längs innerväggen främst)
 • 2. Flytta ut bilen vid aktuellt datum
 • 3. Invänta klartecken för att köra tillbaka bilen
 • 4. Bekräfta att porten fungerar bra att öppna med elektroniska öppnaren

Parkering under tiden garaget är otillgängligt

För perioden då ditt garage är otillgängligt, kan du stå utmed Lerum Andersvägen eller i våra vändzoner. Vi har pratat med Securitas som nu vet att arbetet pågår. Ingen lapp i rutan behövs för att stå där. Om någon trots detta blir bötfälld, vänligen ta bild på bötern och kontakta Johan eller Qlaez så hjälper vi dig att få denna makulerad.

Kontaktuppgifter till styrelsens ansvariga

 • Qlaez Wennberg – Teknisk projektledare från styrelsen – 070-930 93 10
 • Johan Hermansson – Administrativt stöd från styrelsen – 0707-55 90 90

Kontaktpersoner till våra underleverantörers kontaktpersoner

 • Stefan Ternström – Kontaktperson Gråbo Byggservice (Portinstallatör) – 073-539 68 22 *
 • Johan Järnström – Kontaktperson El-Koncept (Elektriker) – 0735-18 57 41 *

* Dessa personer får endast kontaktas på vardagar mellan 08:00 och 17:00 med respekt för deras fritid.