Vårcontainers 26-28 maj

vårcontainer

I helgen (v21) ställs vårcontainers upp i vårt område, precis som tidigare år.

De containers som beställts, kommer att finnas på plats från fredag 26 maj till söndag 28 maj. De är tre till antalet och placeras på följande platser i vårt område:

  • LA 96
  • LA 120
  • LA 144

Har du möjlighet att köra till ÅVC Hultet så rekommenderar vi att du i första hand gör det, då denna tjänst kostar föreningen pengar och alla som är skrivna i kommunen har 12 fria inpasseringar varje år.

I containern får du kasta det mesta, såsom brännbart, metall, porslin, glas m.m. men ej farligt avfall som t.ex. brandfarliga vätskor, bilbatterier m.m.

Fysiska informationslappar kommer att sättas upp för medlemmar som inte tar del av dessa digitala nyhetsutskick.