Vårcontainers vid LA 96, 102 och 126

vårcontainer

Idag kan vi i styrelsen meddela att beställning är lagd på att få ut vårcontainers för brännbart avfall. Detta är ett inslag vi tidigare haft om vårarna och som efterfrågats även i år.

Dessa containers ställs ut den 13 maj och tas åter den 16 maj. Placeringen blir utanför Lerum Andersvägen 96, 102 och 126. Detta så att alla ska ha en container i nära anslutning till sin bostad. Vissa ytor är t.ex. under grästillväxt (120) eller är upptagna av pågående stambyte med duschbod m.m. (144). Dessa platser är därför inte lämpliga för placering av container i år.

Observera att inget annat än brännbart material får slängas i containern. Se nedan definition som en vägledning. Viktigt också att vi i år inte kastar resårmadrasser eller byggavfall från stambyte/renovering.

Definition av brännbart material. Källa: renova.se

Har du frågor kring dessa containers eller något annat kring återvinning eller dylikt? Vänligen kontakta styrelsen.