Upplevda problem med garageportar och lås

Under de senaste dygnen har vi i styrelsen fått mycket påringningar och frågor gällande bekymmer med våra nya garageportar. Det är primärt två fel som identifierats och rapporterats:

Fel 1: Att dörren ”fastnar” vid öppning, oftast på antingen vänster eller höger sida och att det kräver rejäl ansträngning för att öppna porten.

Fel 2: Att nyckeln kärvar, fastnar eller inte riktigt vill fungera normalt i låset.

Vi har idag tagit kontakt med portmontören Gråbo Bygg, som i sin tur kommer att prata med porttillverkaren Teckentrup. Tanken var att montören skulle kalibrera och finjustera portens funktioner i samband med att den elektriska öppningsmekanismen monteras. Eftersom det steget dragit ut på tiden (med anledning av frågetecken kring elförsörjning till våra garage, som inte portmontören ansvarar för) så har inte den kalibreringen heller kunnat ske. Något som nu alltså kräver mer omedelbar åtgärd.

Portmontören Gråbo Byggtjänst kommer att skynda på dialogen med porttillverkaren och hoppas att det går att lösa alla bekymmer som uppkommer och detta skyndsamt. Ett tips de skickar med oss är att, om det är svårt att låsa upp låset, tryck hela låset inåt medan du vrider om nyckeln. Det kan bidra till att det går bättre.

Vi i styrelsen fortsätter dialogen med Gråbo Bygg om detta och hoppas att allt är justerat och välfungerande inom kort.

Har du ett eller båda ovanstående problemen, men lyckas använda porten, vänligen avvakta.
Har du mer akuta problem, t.ex. att du inte alls får upp din port eller att nyckeln fastnat och inte går att få ur låset – kontakta Johan i styrelsen, så får åtgärd sättas in.

Tack för ert tålamod med detta.