Uppdatering i garageprojektet

BRF Åkanten, Almekärrs Bygg och El-Koncept gör tillsammans arbetet med den nya elledningen som förser våra garage med modern, stark och bra ström.

Vi i styrelsen har fått en hel del frågor på sistone vad status är i garageprojektet. I detta inlägg ger vi vår bild av nuläget och slutspurten av projektet.

Uppdatering 2023-07-31: Utöver det som beskrivs i nedanstående inlägg från maj månad, vill styrelsen också meddela att ytterligare försening har uppstått. Detta då Lerum Energi förflyttat sin beräknade leveranstidpunkt från ”före semestern” till ”september”. Det är först när det är färdigt från dem till vårt elskåp, som vi kan aktivera den nya anslutningen. Oavsett kommer vi att fortsätta monteringen av portöppnarna med start vecka 32. Har du frågor, kontakta primärt Qlaez i styrelsen, för mer detaljer om status i arbetet.

Den initiala planen med garageprojektet var att elarbetet skulle ske direkt efter att portarna var bytta. Ganska snabbt insåg vi att elförsörjningen (kabeln i marken) inte höll måttet och att det vore dumdristigt att inte förbättra detta i samband med övrig modernisering i garagens el. Efter flera månaders dialog med Lerum Energi och med stöd av vår elektrikerpartner El-Koncept m.fl. har vi nu äntligen kommit framåt. Denna vecka (v19) har arbete med den nya elförbindelsen inletts och markarbetet som krävs har många av er redan noterat (se foton). Härnäst kommer garagen göras strömlösa och all gammal el inklusive de gamla blåfärgade timeruttagen kommer att rivas och tas bort.

Om allt går bra de kommande veckorna, kommer äntligen monteringen av våra elektroniska portöppnare att inledas. Vi vet inte exakt hur snabbt monteringen går, men ambitionen är att ha hela den resterande delen av projektet före industrisemestern. Eventuella återstående delar, reklamationer, efterjusteringar och dylikt som kan förekomma, tas efter semestern om inte tidigare är möjligt.

Du som hyr ett garage kommer, precis som tidigare steg i projektet, bli kontaktad för att köra ut bilen under de dagar då arbetet så kräver. Du kan fritt stå längs Lerum Andersvägen och på korttidsparkeringen under projektets slutspurt. Vi ber er dock att inte överutnyttja denna möjlighet vid tidpunkter då ditt garage inte måste utrymmas.

När portöppnaren väl är monterad, kommer du finna två fjärrkontroller i en påse inne i ditt garage. Dessa är då testade, parkopplade och redo att börja användas. Testa gärna fjärrkontrollen så att du blir bekväm med dess funktioner och att du förstår hur den fungerar.

Vi vill tacka alla hyresgäster för ert tålamod och flexibilitet med att hela garageprojektet från ax till limpa, blev mer komplicerat och långdraget än vad vi hade avsett när arbetet påbörjades.