Sammanfattning av årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Igår den 12 juni 2022 gick årets föreningsstämma/årsmöte av stapeln i Equmeniakyrkans café. I detta nyhetsinlägg återger vi mötet i korta drag.

Stämman representerades med en röstlängd bestående av 58 medlemmar av vilka ett fåtal företräddes i sin frånvaro genom fullmakt. Mötet inleddes med en god smörgås och kaffe/te och själva mötet startade cirka 18:45.

Precis som tidigare år, följde vi dagordningen uppifrån och ned.

Följande händelser klubbades igenom beträffande föreningens styrelsesammansättning.

 • Styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter och en (1) suppleant
  • Chalang Amin frånträdde sin post som ledamot
  • Kristina Järpenklint frånträdde sin post som ledamot
  • Robin Udéhn frånträdde sin post som suppleant
  • Qlaez Wennberg valdes om på två år som ledamot
  • Johan Hermansson valdes om på två år som ledamot
  • Maria Hilding valdes in på ett år som ny ledamot
  • Pouyan Maleki Zarjabal valdes in på ett år som ny ledamot
  • Sandra Olsson valdes in på ett år som ny suppleant
  • Qlaez Wennberg valdes om på ett år som ordförande

 • Styrelsen består alltså hädan efter av följande personer och roller:
  • Ordförande: Qlaez Wennberg
  • Vice ordförande + sekreterare: Linda Gunnarsson
  • Ledamot: Johan Hermansson
  • Ledamot: Peter Mårdstedt
  • Ledamot: Pouyan Maleki Zarjabal
  • Ledamot: Maria Hilding
  • Suppleant: Sandra Olsson

Stämman gick på revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sitt arbete under verksamhetsåret 2021.

Mot slutet av mötet gav Qlaez några utvecklade resonemang och styrelsens tankar kring vår belåning och de räntebindningar och räntesatser dessa lån har. Detta efter inkommen fråga från en medlem inför mötet. Samma sak gällde den (sent inkomna) motionen avseende rökning på balkonger.

Mötet ordfördes av Mattias Wahlström från BRF Åtorps Udde. Tack Mattias för din arbetsinsats.

Vi i styrelsen önskar tacka alla medlemmar som deltog på gårdagens möte. Om du som läser detta inte hade möjlighet att delta, men har frågor om mötet eller något annat. Vänligen kontakta styrelsen.


Vi vill också passa på att berätta att det under denna vecka kommer att skickas ut en ny Åposten. Detta kommer precis som vanligt att innehålla aktuell status och information för våra pågående arbeten, men också information om ett erbjudande att bekosta en egen säkerhetsdörr (berör ej loftgångslägenheter) samt information och medlemskort till Lerums Centrumförening.