Ej föranmäld vattenavstängning LA 78-126

Vi i styrelsen fick runt 11-tiden idag kännedom om att kommunens rörläggare har stängt av vattnet för den södra och den mittersta huskroppen. Detta beror på ett byte av vattenmätare. Ett arbete vars tidpunkt och påverkan inte kommunicerats med styrelsen, vilket resulterat i att vi inte haft möjlighet att gå ut med information till er medlemmar med framförhållning.


Enligt uppgift från flera håll är allt nu återställt och fungerande igen, vilket gör att uppdateringen av detta inlägg nu upphör.

Status LA 78-102: Vattnet påslaget

Status LA 104-126: Vattnet påslaget

Status LA 128-144: Vattnet påslaget

Uppdaterades senast 2023-05-17 klockan 14:11 av Johan Hermansson

Stort tack till alla medlemmar för tålamodet med denna händelse. Det var självklart inte någons avsikt att detta skulle ske utan information i förväg. Vi kommer att prata med kommunen om detta och om det visar sig att vi i styrelsen vid något tillfälle har fått information om datum och tidpunkt för detta, ber vi redan nu om ursäkt att detta missats i vår hantering.