Driftstopp värme och varmvatten

Under kvällen 17 oktober nåddes vi av informationen att ett driftstopp hos Lerum Energi kommer att drabba vårt värmesystem (elementen) och varmvattnet i våra kranar under nedanstående tidsintervall.

Informationen har inte nått oss från Lerum Energi direkt, utan via en medlem som uppmärksammade oss på detta. Tack till dig som att du lyfte frågan i vår Facebook-grupp.

Du som medlem bör därför planera ev. kvällsdusch och annat redan före 21:00. Sedan bör man också räkna med att det kan ta lite tid efter 07:00 imorgon innan varmvattnet i kranarna är varmt igen och elementen återfått sin värme. Det är helt normalt efter ett stopp som detta.

Driftstoppet påverkar även alla våra byggnadskroppar inklusive duschboden utanför LA 144 samt föreningslokalen på LA 5.