Bötfällningar under garageprojektet

Den information som gått ut i samband med starten på garageprojektet är att det går bra att stå i våra vändzoner och längs trottoaren på raksträckan mellan LA 90 och hela vägen ner till 126. Detta för att ge fritt utrymme för Gråbo Bygg och Elkoncept att utföra arbeten i våra garage under projektets gång.

Dock har det nu kommit till styrelsens kännedom att några bilägare trots detta har fått parkeringsböter utfärdade, när de följt dessa kommunicerade lov och instruktioner. Detta ser vi självklart allvarligt på och vill bidra till att ordna upp

Om du har fått böter – ta ett foto på böteslappen (för att du själv skall ha kvar informationen från den) och lägg den sedan i brevlådan vid entrén till föreningshuset på Lerum Andersvägen 5. Så tar Qlaez och Johan i styrelsen hand om kontakten med parkeringsbolaget i fråga för att bötern skall ogiltigförklaras.